Chuyển đến Nội dung

Một quy trình kiểm tra mới tại nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ

Mill Study Miễn Phí

Mill Studies tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Chuyên gia tư vấn đã tìm ra cách tiết kiệm 7 xu/cân bông.

Quý vị sẽ nhận được từ Mill Study này:

• Một nhà máy đầu tư thời gian và tiền bạc để kiểm tra mọi kiện bông Mỹ.

• Chuyên gia tư vấn đã phát hiện nhiều lỗi, bao gồm việc đảm bảo tình trạng mẫu bông trước khi kiểm tra bị sai.

• Chuyên gia tư vấn và nhà máy đã đơn giản hóa hệ thống quản lý kiện bông, thực hiện các thay đổi về lưu trữ, làm sạch và nhiều thay đổi khác.

• Những điều chỉnh đã tiết kiệm cho nhà máy 7 xu/cân bông, giảm 28% thời gian chọn kiện bông và các thành tựu khác.