Chuyển đến Nội dung

Sổ Tay Hướng Dẫn Về Bông. Và Cách Mua.

Tìm hiểu hướng dẫn mới nhất về cách mua bông COTTON USA và mọi thông tin về mùa vụ và ngành bông của Mỹ.

Hướng Dẫn Cách Mua Bông Mỹ, 2019

Nhấp vào đây để tải xuống phiên bản PDF mới nhất của hướng dẫn dành cho người mua.

Hướng dẫn này cung cấp các thông tin hữu ích, bao gồm:

 • Trên cánh đồng bông: các vùng sản xuất bông của mỹ
 • Trên cánh đồng bông: các giống bông được trồng
 • Từ sợi xơ bông cho đến vải: phân loại bông mỹ
 • Từ thu hoạch đến cảng: bao kiện kiện bông
 • Từ cảng đến cảng: thị trường bông mỹ
 • Thông tin liên hệ

In the field

Các Vùng Bông Ở Mỹ

Người trồng bông ở Mỹ đang trồng bông ở khắp cả nước. Trên diện tích 15.852 dặm vuông đất canh tác ở 17 bang, bông Vùng cao và bông Pima của Mỹ phát triển rất tốt. Nhấp vào đây để tìm hiểu chi tiết về sản lượng của mỗi vùng, thông số bông, dữ liệu tính giá trực tiếp quý giá, v.v.

Vùng Đông Nam

 • Alabama + Florida + Georgia + Bắc Carolina + Nam Carolina + Virginia
 • 32% | Lượng bông Vùng cao được gieo hạt và trồng trong vùng này
 • Tháng 04-06 | Bắt đầu Trồng
 • Tháng 09-12 | Thu hoạch
 • 35,5 1/32 inch | Chiều dài sợi bông trung bình

Trung Nam

 • Arkansas + Louisiana + Mississippi + Missouri + Tennessee '
 • 19% | Lượng bông Vùng cao Upland được gieo hạt và trồng trong vùng này Tháng
 • 04-06 | Bắt đầu Trồng Tháng
 • 09-12 | Thu hoạch 35,7
 • 1/32 inch | Chiều dài sợi bông trung bình

Tây Nam

 • Kansas + Oklahoma + Texas
 • 45% | Lượng bông Vùng cao Upland được gieo hạt và trồng trong vùng này Giữa tháng
 • 4 | Bắt đầu Trồng Tháng
 • 10-12 | Thu hoạch
 • 35,3 1/32 inch | Chiều dài sợi bông trung bình

(Vụ trồng ở vùng Nam Texas bắt đầu vào tháng 2 và bắt đầu thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9.)

Tây

 • Arizona + California + New Mexico
 • 4% | Lượng bông Vùng cao Upland được gieo hạt và trồng trong vùng này Tháng
 • 04-06 | Bắt đầu Trồng Tháng
 • 09-12 | Thu hoạch
 • 36,8 1/32 inch | Chiều dài sợi bông trung bình

Ngành Bông: Bảy Phân Khúc

Có bảy phân khúc trong ngành bông nguyên liệu và Hiệp hội Bông Quốc gia Mỹ (NCC) là tổ chức trung tâm đại diện cho tất cả các phân khúc này. Sứ mệnh của tổ chức là duy trì khả năng cạnh trạnh của bông trên các thị trường sợi bông xơ và hạt có dầu cả trong và ngoài nước, cho phép ngành bông cạnh tranh hiệu quả và có lãi. Các hội viên có tiếng nói như nhau trong phát triển chính sách để hỗ trợ thực hiện sứ mệnh này. Cùng nhau họ hình thành một nền tảng tác động toàn diện hơn đến các vấn đề pháp luật, nghiên cứu và quy định ảnh hưởng đến ngành bông. Các trang trại và doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến sản xuất, phân phối và chế biến bông thuê hơn 125.000 lao động và tạo doanh thu trực tiếp trị giá hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng bông hàng năm trị giá hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ theo giá xuất tại cổng trang trại, điểm mà tại đó nơi mà nhà sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường. Với vai trò tạo ra ảnh hưởng dây chuyền thông qua nền kinh tế rộng lớn hơn, tổng số lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành bông vượt qua con số 280.000 lao động với hoạt động kinh tế trị giá gần 100 tỷ đô.

Nhà Sản Xuất

Đơn Vị Tỉa Hạt Cán Bông

Dịch Vụ Kho Bãi

Thương Lái

Đơn Vị Xử Lý Hạt Bông

Các Hội Hợp Tác Xã

Nhà Sản Xuất