Chuyển đến Nội dung

Đại diện của cotton usa có thể giúp tìm các đối tác để hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị. Tìm kiếm đúng đối tác để giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận và năng suất? Chỉ cần liên hệ đại diện của COTTON USA tại địa phương. Dù quý vị là nhà máy, nhà sản xuất, nhãn hàng hay nhà bán lẻ, đại diện của chúng tôi có kiến thức toàn diện về thị trường của quý vị và các lựa chọn về chuỗi cung ứng sẵn có. Họ sẽ làm việc với quý vị để đưa ra các giải pháp, ý tưởng và đề nghị phù hợp với nhu cầu đặc thù của quý vị. Cuối cùng, đại diện của COTTON USA tại địa phương luôn sẵn sàng kết nối quý vị với đối tác để doanh nghiệp của quý vị đạt được chất lượng, hiệu quả và giá trị cao nhất.

Liên hệ đại diện

{{ licensee.accountName }}

Loại Hình Đơn Vị Được Cấp Phép: {{ licensee.licenseType }}

Quốc Gia: {{ licensee.addressCountry }}

{{ licensee.addressLine1 }}
{{ licensee.addressLine2 }}
{{ licensee.addressLine3 }}
{{ licensee.addressCity }}
{{ licensee.addressStateOrProvince }}
{{ licensee.addressPostalCode }}

Tên Người Liên Hệ: {{ licensee.supplierContactName }}

tel: {{ licensee.webContactPhone }}

Website: {{licensee.websiteUrl}}

Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ công ty nào theo tên đó. Bạn có muốn thử lại không?

Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ nhà cung cấp nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Vui lòng kiểm tra lại sau.