Chuyển đến Nội dung

The U.S. Cotton Academy

Đào tạo thế hệ lãnh đạo nhà máy kế cận về sự vượt trội của bông Mỹ.

The U.S. Cotton Academy được thiết kế để nâng cao năng lực kéo sợi bông Mỹ của các nhà lãnh đạo tương lai. COTTON USA™ Technical Team điều phối chương trình đặc biệt này. Với kinh nghiệm từ hơn 500 dự án COTTON USA SOLUTIONS® tại 25 quốc gia trong 5 năm vừa qua, COTTON USA™ Technical Team sở hữu năng lực và kinh nghiệm độc nhất về kéo sợi bông Mỹ.

Bắt Đầu

Liên hệ với đại diện

Điền thông tin dưới đây và một đại diện sẽ sớm liên hệ với bạn.

Tất cả các trường được đánh dấu * là bắt buộc.