Chuyển đến Nội dung

Sử dụng Nhãn COTTON USA™ để giới thiệu sản phẩm dùng bông Mỹ trong suốt chuỗi cung ứng và tại cửa hàng. COTTON USA™ hỗ trợ đối tác với danh mục các dịch vụ giá trị gia tăng đa dạng, và nhiều lợi ích thiết thực khác.

  • Nhãn COTTON USA™ được ưa chuộng với tỷ lệ 4-1 so với nhãn 100% thông thường, theo nghiên cứu được tiến hành tại EU, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
  • Hơn 50% người tiêu dùng toàn cầu cho rằng Nhãn COTTON USA™ đại diện cho thoải mái, chất lượng, chức năng, thượng hạng và lòng tin.
  • 81% nói rằng bông là lựa chọn ưu tiên khi được Global Lifestyle Monitor hỏi rằng nhóm nguyên liệu nào là phù hợp cho thời trang đương đại.
  • Gần 2/3 người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm treo Nhãn COTTON USA™.

Tìm hiểu cách quý vị có thể sử dụng Nhãn COTTON USA™ bên dưới.