Chuyển đến Nội dung

Sử dụng Nhãn COTTON USA™ để giới thiệu sản phẩm dùng bông Mỹ trong suốt chuỗi cung ứng và tại cửa hàng. COTTON USA™ hỗ trợ đối tác với danh mục các dịch vụ giá trị gia tăng đa dạng, và nhiều lợi ích thiết thực khác.

  • Nhãn COTTON USA™ được ưa chuộng với tỷ lệ 4-1 so với nhãn 100% thông thường, theo nghiên cứu được tiến hành tại EU, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
  • Hơn 50% người tiêu dùng toàn cầu cho rằng Nhãn COTTON USA™ đại diện cho thoải mái, chất lượng, chức năng, thượng hạng và lòng tin.
  • 81% nói rằng bông là lựa chọn ưu tiên khi được Global Lifestyle Monitor hỏi rằng nhóm nguyên liệu nào là phù hợp cho thời trang đương đại.
  • Gần 2/3 người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm treo Nhãn COTTON USA™.

Tìm hiểu cách quý vị có thể sử dụng Nhãn COTTON USA™ bên dưới.

Chương Trình Cấp Phép COTTON USA™

Để có thể sử dụng nhãn COTTON USA™, sản phẩm phải chứa ít nhất 50% bông, và 100% bông phải là bông Mỹ. Cả nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể được cấp phép sử dụng Nhãn COTTON USA™ Mark nếu họ là thành viên của chương trình U.S. Cotton Trust Protocol®.

COTTON USA™ hỗ trợ tối đa cho đối tác. Chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp phiếu xác minh với thông tin sản phẩm để đăng ký. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với đại diện CCI tại khu vực.

Bắt Đầu