Chuyển đến Nội dung

Dữ liệu được cung cấp – thể hiện tác động rõ rệt của bông

Khi ngành may mặc tiếp tục đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19, tác động của phát triển bền vững của ngành trong tương lai vẫn là mục tiêu hàng đầu. Trên thực tế, tách biệt với các tác động của đại dịch toàn cầu, thập kỷ 2020s được coi là thập kỷ của những “hành động thực tế”, khi mà nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ cam kết với các mục tiêu có tính khoa học về thay đổi khí hậu. Các mục tiêu đó, về cơ bản được xác định dựa vào khả năng đo lường và giám sát chặt chẽ các tác động đến môi trường; sự chặt chẽ giúp thỏa mãn tiêu chuẩn của World Resources Institute, thỏa mãn câu hỏi từ các nhà phê bình và nhà đầu tư, và cuối cùng cho phép đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn một cách nhanh chóng.

Trong ngành, các thương hiệu có nhiều ưu tiên liên quan đến đánh giá tác động môi trường, nhưng có một chủ đề rất phổ biến - đó là sự minh bạch. Các tác động môi trường phải được đo lường và so sánh để đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp; do đó, trong ngành may mặc, tính minh bạch của toàn bộ chuỗi cung ứng vẫn rất quan trọng để hiểu và xử lý các tác động đến khí hậu.

“Minh bạch không là chỉ để nói suôn. Thông tin được tiết lộ bởi các công ty cần phải dễ tiếp cận và chi tiết để đưa ra hành động cụ thể. Chúng ta sẽ làm gì với thông tin này, cách chúng ta dung nó để thúc đẩy thay đổi tích cực, là điều quan trọng nhất. Như thế, chúng tôi thấy sự minh bạch là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thay đổi hệ thống và cấu trúc ngành thời trang toàn cầu.” Fashion Transparency Index 2020, Fashion Revolution.

Các thương hiệu đầu tư vào sự minh bạch trong chuỗi cung ứng thu được rất nhiều lợi ích, không chỉ ở khả năng xác định và giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, mà còn cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc hợp nhất nguồn nguyên liệu, tăng tốc độ ra thị trường, tăng cường quan hệ với đối tác cung ứng và phát triển chiến lược đa dạng và đảm bảo nguồn cung lâu dài và bền vững.

Do nhu cầu về sự minh bạch và thu thập dữ liệu đáng tin cậy là khác nhau; thách thức cho các nhãn hàng trong việc truy cập dữ liệu phù hợp và chính thức từ các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng có thể rất lớn. Rất hiếm khi các thương hiệu từ mình thu thập dữ liệu trong chuỗi cung ứng, đặc biệt ở phạm vi nguyên liệu - đơn giản là họ không có khả năng tiếp cận đến các dữ liệu này, ngoại trừ một số ít có liên kết dọc từ nguyên liệu đến sản phẩm may mặc.

Để bổ sung lỗ hổng này, các nhãn hàng dựa vào chuyên gia – các chương trình hỗ trợ hoạt động với nhà sản xuất mà họ có thể tin tưởng, để thu thập và xác minh dữ liệu trực tiếp và sử dụng những chỉ số đo lường thông dụng để cố gắng đo lường, đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ hoàn thành các mục tiêu bền vững. Thông tin thực địa cung cấp cho nhãn hàng hàng loạt các đo lường bao gồm độ đa dạng sinh học và quản lý nước, đồng thời giúp họ đi trước trong các xu hướng thực hành mới phát triển trong nông nghiệp.

Trong lĩnh vực này, bông Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ và kịp thời. Trong nhiều năm, dữ liệu U.S. FieldPrint® đã được sử dụng để hỗ trợ khả năng đánh giá năng suất, lợi nhuận và phát triển bền vững của từng nông trại, và chúng cũng liên kết với các tiêu chuẩn quốc gia trong lộ trình thực hiện các tiêu chuẩn bền vững quốc gia năm 2025.

Đáp lại lời kêu gọi từ nhãn hàng và nhà bán lẻ trong việc sử dụng dữ liệu từ nông trại trong các báo cáo về môi trường của họ, giá trị của Mỹ đã được nâng cao khi giới thiệu chương trình U.S. Cotton Trust Protocol vào năm 2020. Chương trình Trust Protocol hỗ trợ việc hoàn thành U.N. Sustainable Development Goals, thúc đẩy việc tiếp thu và thực thi các quy tắc trồng bông tiên tiến nhất và cung cấp quyền truy cập cho nhãn hàng và nhà bán lẻ dùng bông Mỹ đến dữ liệu được xác minh nhằm hỗ trợ họ hoàn thành các mục tiêu bền vững.

'Các công ty có các cam kết về bền vững cần liệt kê các vùng nguyên liệu của họ một cách chính xác và thu thập dữ liệu về năng lượng được sử dụng từ các nhà cung cấp quan trọng. Điều này sẽ giúp cung cấp một đối sánh chuẩn xác với độ chi tiết cần thiết để bắt đầu dịch chuyển đơn hàng sang các nhà cung cấp có hiệu suất sử dụng năng lượng tốt nhất trong danh mục nhà cung cấp của bạn' - Linda Greer, Ecotextile news Tháng 02/03 2020

Chương trình trồng bông thống nhất này, đồng hành với các mục tiêu lớn hơn của ngành may mặc, sẽ thu hút các nhãn hàng và nhà bán lẻ có tư duy tiên tiến. Dữ liệu sẽ tự chính minh giá trị của nó – hãy nghiên cứu kỹ Bông Mỹ và Chương trình U.S. Cotton Trust Protocol để thấy được lộ trình và giải pháp cấp tiến trong sản xuất bông bền vững.

TÌM HIỂU THÊM