Chuyển đến Nội dung

TRỤ SỞ TẠI WASHINGTON D.C.

Phó Giám đốc và Giám đốc, Tây Bán Cầu

Vaughn Jordan

Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường

Bryan Wiggins

Giám đốc, Văn phòng/Công nghệ Thông tin & Quan hệ Hội viên

Sonia Dockery

Giám đốc, Kế hoạch & Phân tích Tài chính

Nick Dabuet

MEMPHIS

Giám đốc, Tiếp thị Chuỗi Cung ứng & Giám đốc, Đông Nam Á & Nam Á

William Bettendorf

MEXICO/TRUNG MỸ/NAM MỸ

NAM Á VÀ VỊNH BA TƯ

Đại diện Chương trình, Pakistan

Mazhar Hussain Mirza

ĐÔNG NAM Á

Đại diện Chương trình, Việt Nam

Vo Manh (William) Hung

TRUNG QUỐC/HONG KONG

Giám đốc Khu vực, Chuỗi Cung ứng & Tiếp thị Tiêu dùng Hong Kong (Trung Quốc & Hong Kong)

Allisa Lau

Giám đốc Cấp cao, Hành chính (Trung Quốc & Đông Nam Á)

Angela Wong

Giám đốc Hành chính (Hong Kong & Đông Nam Á)

Janice Cheng

Giám đốc, Phát triển Thị trường & Tiếp thị Chuỗi Cung ứng (Thượng Hải)

Eric Ni

Giám đốc Hành chính Cấp cao (Thượng Hải)

Cathleen Sun

Đại diện Chương trình, Trung Quốc

Shaoping Li

CHÂU ÂU/TRUNG ĐÔNG/BẮC PHI

Giám đốc, Tiếp thị Quốc tế (Châu Âu)

Stephanie Thiers-Ratcliffe

Đại diện Chương trình, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông

Nezihi Aslankeser

Sustainability Advisory Consultant

Johan James van Breda

ĐÔNG BẮC Á

Giám đốc Chương trinh (Hàn Quốc)

Won-Jung (June) Choi

CCI TECHNICAL TEAM