Chuyển đến Nội dung

COTTON USA Giới Thiệu Cuộc Phỏng Vấn với Chủ Tịch Mới của CCI Hank Reichle

Toàn Cầu

Hank Reichle là chủ tịch mới của CCI trong năm nay. Ông chia sẻ cách mà CCI tìm kiếm cơ hội mới cho bông Mỹ. Hãy xem cuộc phỏng vấn của ông để tìm hiểu thêm chi tiết.

Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về ngành bông?

Tôi đã làm việc trong ngành được khoảng 18 năm, và hầu hết thời gian tôi làm việc với Staplcotn. Tôi phụ trách mảng bán hàng xuất khẩu khoảng 15 năm và rất yêu thích hoạt động xúc tiến sản phẩm bông của chúng ta, bông Mỹ; không chỉ cho các nhà máy trên toàn thế giới mà còn cho các nhà máy tại Mỹ.

Ông sẽ mang đến những gì khi trở thành chủ tịch của CCI?

Đầu tiên và trên hết, chúng tôi có sự hòa hợp rất tự nhiên; bởi vì tôi đã làm việc với [Staplcotn]. Điều đó mang đến cho tôi cơ hội xúc tiến tất cả các loại bông tại Mỹ. Tôi rất mong đợi được tương tác với khách hàng và tương tác các nhà cung ứng bông khác mà tôi sẽ đại diện tại nước Mỹ.

Ông có những mục tiêu cụ thể nào cho CCI trong năm nay, điều ông mong đợi nhất là gì?

Có một vài điều mà tôi mong muốn sẽ mang đến CCI trong năm nay. Đầu tiên, một viễn cảnh tốt đẹp về sản lượng bông Mỹ. Tôi tin rằng sản lượng bông Mỹ đang trên đà tăng. Chất lượng bông tiếp tục được cải thiện qua từng năm. Tôi mong rằng tôi sẽ giúp CCI đi theo đúng hướng để gia tăng thị phần và cũng giúp cho bông Mỹ sẽ được xuất khẩu ra nhiều thị trường hơn nữa.

Tôi rất hào hứng về diện tích gieo trồng tăng. Tôi hào hứng về những cải tiến không ngừng trong chất lượng bông. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thấy xuất khẩu bông Mỹ tăng. Chúng tôi sẽ thấy thị phần tăng tại các quốc gia có thị phần thấp, nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ thấy bông Mỹ trên nhiều sản phẩm khác.

Ông có thể chia sẻ về những sáng kiến bền vững mà ông sẽ dẫn dắt không?

Bông Mỹ hiện đang dẫn đầu về sản xuất bền vững trong nhiều thập niên. Năm nay tôi rất hàng hứng vì chúng tôi có quy chuẩn về bền vững mới sắp được công bố. Chúng tôi cần phải cung cấp cho khách hàng những minh chứng đảm bảo mà họ cần. Tôi tin rằng hầu hết khách hàng của bông Mỹ hiểu rằng bông Mỹ được trồng một cách bền vững, nhưng quy chuẩn này sẽ mang đến những đảm bảo mà họ cần.

Điều cuối cùng, ông muốn mọi người biết gì về bông Mỹ?

Sản lượng bông Mỹ dồi dào, được kiểm soát tạp và được sản xuất bền vững. Bông Mỹ được trồng bền vững với sự cam kết về cải tiến liên tục. Và tôi nghĩ rằng ngành bông Mỹ có cá tính rất mạnh. Sự chính trực được đảm bảo xuyên suốt toàn ngành. Chúng tôi có sản phẩm tuyệt vời. Tạp chất được kiểm soát. Bạn có thể có được dữ liệu của mỗi kiện bông, và bông được giao đến cho bạn từ những công ty có trách nhiệm với khách hàng. 

Bông Mỹ là bông bạn có thể tin dùng để mang đến thành công cho doanh nghiệp của bạn.
(19:13) Tôi nghĩ rằng ngành bông Mỹ có cá tính rất mạnh. Sự chính trực được đảm bảo xuyên suốt toàn ngành. Chúng tôi có một sản phẩm tuyệt vời. Tạp chất được kiểm soát. Bạn có thể tiếp cận dữ liệu của từng kiện bông, và bông được xuất đi bởi những công ty có trách nhiệm với khách hàng. (18:39) bông Mỹ là bông bạn có thể tin dùng để mang đến thành công cho doanh nghiệp của bạn.