Chuyển đến Nội dung

SigNature®T. Biết quần áo của bạn đến từ đâu?

Công nghệ SigNatureT giúp kế hoạch Farm to Shirt khả thi hơn! COTTON USA™ kết hợp với ADNAS và công nghệ SignatureT của họ để tạo ra trang phục giàu bông có thể được truy xuất đến cánh đồng trồng bông.

LỢI THẾ CỦA CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

Nhãn cấp độ phân tử với công nghệ SigNature T của Applied DNA  có độ bền cao, được gắn cố định vào xơ bông tại nhà máy cán bông. Nhãn này giúp điều tra và truy xuất ở cấp độ xơ bông trên suốt chuỗi cung ứng và quy trình phân phối. Các sản phẩm giàu bông sử dụng nhãn SigNatureT có thể được truy xuất đến từng cánh đồng trồng bông.

KHẢ NĂNG CHỨNG MINH NGUỒN GỐC MÀ KHÁCH HÀNG MONG MUỐN

Mỗi nhãn SigNatureT được thiết kế phù hợp với sản phẩm sợi, vải hoặc thành phẩm. Nhóm ADNAS làm việc trực tiếp với bạn để phát triển các nhãn truy xuất phù hợp, nhằm hỗ trợ sản phẩm và đáp ứng các nhu cầu đặc thù của bạn. Thêm vào đó, nhãn SigNatureT đã được kiểm chứng có khả năng chịu nhiệt, tia cực tím, độ mài mòn, và các điều kiện tự nhiên khác rất hiệu quả, giúp tăng khả năng áp dụng của công nghệ này. Khi sử dụng hệ thống SigNature, nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể cung cấp cho khách hàng của mình các sản phẩm được kiểm chứng về nguồn gốc. Khách hàng của bạn sẽ tự tin hơn trong những quyết định của mình, khi biết được nguồn gốc của sản phẩm mình đang mua.


Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm

Hiệp Hội Bông Mỹ (CCI) không có hợp đồng thương mại với các công ty trong văn bản này. CCI cũng không bảo chứng hay xác minh tính xác thực của thông tin hay bất kỳ công nghệ nào mà các công ty sử dụng. CCI chỉ hợp tác với các công ty này để giới thiệu những công nghệ thú vị có thể xúc tiến những ý tưởng và xu hướng sử dụng bông Mỹ mới. Bất kỳ hợp đồng nào được tiến hành với một trong những công ty này sẽ chỉ áp dụng cho quý công ty mà không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào từ CCI. Xin cảm ơn.