Chuyển đến Nội dung

Lợi Ích của Sự Bền Bỉ

Mill Study Miễn Phí

Bông Mỹ tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.

Bền bỉ hơn mang lại giá trị cao hơn.

Điền vào mẫu bên dưới để tải tài liệu COTTON USA™ Mill Study miễn phí. Vui lòng điền vào tất cả các ô.Quý vị sẽ nhận được từ Mill Study này:

• Thí nghiệm tại nhà máy sợi ở Châu Á, so sánh bông Mỹ với hai loại bông khác.

• Kiện bông được kiểm tra bằng hệ thống HVI và AFIS để đảm bảo thí nghiệm được kiểm soát.

• Vải làm từ Bông Mỹ mòn ít hơn và có độ bền nén thủng cao hơn.

• Nhờ vào sự bền bỉ và tuổi thọ dài, bông Mỹ mang đến giá trị cao hơn so với các loại bông khác.