Chuyển đến Nội dung

Nhà Máy Có Thể Tiết Kiệm 20% với Bông Mỹ

Mill Study Miễn Phí

Giảm tạp, tiết kiệm chi phí.

Giảm tạp, tiết kiệm chi phí.

Điền vào mẫu bên dưới để tải tài liệu COTTON USA™ Mill Study miễn phí. Vui lòng điền vào tất cả các ô.Thông tin quý vị sẽ tìm thấy trong báo cáo:

  • Báo cáo của đơn vị đánh giá độc lập so sánh bông Mỹ với các loại bông khác tại hai nhà máy.
  • Sợi làm từ 100% bông Mỹ vượt trội so với nhóm bông Tây Phi và bông Brazil cả về hiệu quả tài chính lẫn hiệu suất kỹ thuật.
  • Việc sắp xếp kiện dây bông bằng phần mềm và lựa chọn bông phù hợp là nền tảng của chất lượng sợi tốt, năng suất và lợi nhuận cao hơn.
  • Sử dụng 100% bông Mỹ có thể giúp tiết kiệm chi phí đến 20%.