Chuyển đến Nội dung

Các Lợi Ích Về Tài Chính

Mill Study Miễn Phí

Bông Mỹ mang lại giá trị cao hơn.

Bông Mỹ giúp tiết kiệm 7 xu/cân.

Quý vị sẽ nhận được từ Mill Study này:

• Các tổ chức tư vấn về dệt may đã thực hiện một thí nghiệm với ba loại bông tại một nhà máy liên kết dọc.

• Kiện bông được kiểm tra bằng máy AFIS để đảm bảo sự tương đồng của các đặc tính.

• Mặc dù có giá đắt hơn, bông Mỹ hầu như đã cân bằng các bất lợi về chi phí ngay sau quá trình kéo sợi.

• Sau công đoạn kéo sợi, nhuộm và hoàn tất, bông Mỹ có chi phí rẻ nhất.