Chuyển đến Nội dung

Mill Mastery® Course

Đây là cách mà chuyên viên kéo sợi trở thành chuyên gia.

Khóa học chuyên sâu Mill Mastery® được thiết kế để mang kỹ năng kéo sợi của quý vị lên tầm cao mới. Nó được dẫn dắt bởi COTTON USA SOLUTIONS® Technical Team, với tổng kinh nghiệm hơn 200 năm. Tiếp cận với tầm chuyên môn mới với khóa học giàu thông tin này. Điền vào mẫu thông tin bên dưới để đăng ký cho nhân viên tham gia khóa học ngay hôm nay.

Bắt Đầu

18 Chủ Đề và Còn Tiếp

Các chủ đề bao gồm lựa chọn bông, lợi nhuận, kéo sợi nồi cọc và nhiều hơn nữa. Hãy tham gia một khóa học ngay hôm nay.

Các Khóa Học Cho Toàn Bộ Nhân Viên

Các chủ đề trải rộng từ cấp căn bản, trung cấp và chuyên gia. Xem các khóa học ở bên dưới và đăng ký cho nhân viên ngay hôm nay.

Executive Mill Mastery® Course

Một sự kiện thường niên nơi mà lãnh đạo công ty có thể tìm hiểu cách mang đến lợi nhuận và năng suất cao hơn cho nhà máy.

Từ Bông đến Kiện Bông

Thành thạo quy trình sản xuất và xử lý bông Mỹ từ bông đến kiện bông, bao gồm phương thức gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch, cán bông và phân loại bông Mỹ.

Bắt Đầu

Chất Lượng Bông

Xây dựng kiến thức căn bản về các đặc tính bông Mỹ, bao gồm các thang đo về chất lượng về quy trình và đặc tính của sản phẩm.

Bắt Đầu

Giao Dịch và Mua Bông

Biết tổng quan về giao dịch bông Mỹ toàn cầu. Tìm hiểu về các phương pháp mua bông Mỹ, bao gồm thông tin về bảo hiểm rủi ro, hợp đồng và xử lý xung đột.

Bắt Đầu

Chọn Bông

Tìm hiểu về các chi số sợi chủ yếu của sợi làm từ bông Mỹ và công dụng cuối cùng của nó, giúp quý vị tối ưu hóa việc chọn bông.

Bắt Đầu

Showing 4 of 18 modules

Liên hệ với đại diện

Điền thông tin dưới đây và một đại diện sẽ sớm liên hệ với bạn.

Tất cả các trường được đánh dấu * là bắt buộc.