Chuyển đến Nội dung

1:1 Mill Consults

Khám phá các kỹ thuật sáng tạo có thể giúp tiết kiệm 10% đến 25% chi phí với chương trình tư vấn đặc biệt này.

Được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của nhà máy quý vị, chương trình Tư vấn Nhà máy 1:1 sẽ mang một chuyên gia của chúng tôi đến với quý vị. Trực tuyến hay trực tiếp, các chuyên gia sẽ Tham Quan chi tiết nhà máy trong một ngày, và sau đó sẽ triển khai Field Service kéo dài từ một đến hai tuần. Quý vị sẽ nhận được kết quả nghiên cứu sơ bộ về những lĩnh vực có thể cải thiện được sau chuyến tham quan, và giải pháp cải thiện chi tiết sau khi thực hiện Field Service. Báo cáo chi tiết về chương trình sẽ được gửi đến quý vị sau hai đến bốn tuần, mô tả kết quả nghiên cứu và phương pháp sản xuất tối ưu. Sau sáu tháng, chúng tôi sẽ liên hệ tiếp để kiểm tra hiệu quả của các giải pháp mà chúng tôi đã gợi ý. Hãy điền vào phiếu liên hệ để bắt đầu.

Bắt Đầu

Virtual Mill Doctor®

Sử dụng công nghệ Microsoft Remote Assist, Mill Experts của chúng tôi có thể tham quan nhà máy của quý vị trực tuyến. Quý vị hoặc đại diện của chúng tôi sẽ phát sóng hình ảnh từ nhà máy đến chuyên gia của chúng tôi, người sẽ cung cấp ý tưởng và giải pháp phù hợp mà có thể giúp quý vị tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Chương Trình Miễn Phí

Các chương trình đều miễn phí cho thành viên của U.S. Cotton Trust Protocol®. Để tìm hiểu xem quý vị có phù hợp không, hãy liên hệ đại diện khu vực ngay hôm nay.

Tiết Kiệm Chi Phí Được Xác Minh

Quý vị không chỉ tiếp cận được kiến thức từ nhóm kỹ thuật hàng đầu về bông, mà còn có thể tiết kiệm chi phí từ 10% đến 25%.

Liên hệ với đại diện

Điền thông tin dưới đây và một đại diện sẽ sớm liên hệ với bạn.

Tất cả các trường được đánh dấu * là bắt buộc.