Chuyển đến Nội dung

Kết Nối Doanh Nghiệp với Bông Chất Lượng

Toàn Cầu

Hàng năm, bông Mỹ được trưng bày tại Hội chợ COTTON USA Sourcing ở Hong Kong. Sự kiện là một cơ hội để các đối tác chính trong chuỗi cung ứng kết nối với nhau. Trong năm trước, hội nghị đã kết nối gần 350 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia. Các doanh nghiệp đang nghiên cứu sử dụng bông Mỹ để sản xuất hàng dệt may chất lượng cao được hỗ trợ tìm kiếm nguồn nguyên liệu, cũng như được tìm hiểu thêm về tính bền vững và chất lượng vượt trội của bông Mỹ.

Vui lòng liên hệ Karin Malmstrom tại kmalmstrom@cotton.org để tìm hiểu thêm thông tin.