Chuyển đến Nội dung

Đội Chuyên trách về Chất lượng Bông Mỹ đang triển khai chiến lược Không Tạp Chất

Toàn Cầu

Theo Keith Lucas, (AMCOT) và Chủ tịch Hiệp hội Bông Mỹ 

Sản xuất và cung cấp bông chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu của ngành bông Hoa Kỳ. Chúng tôi hướng tới cung cấp chính xác những gì bạn đặt trong từng đơn hàng. Bông chất lượng cao không tự nhiên mà có. Cả chất lượng và năng suất chịu ảnh hưởng lớn từ cách lựa chọn hạt giống của nhà sản xuất, cũng như cách thức sản xuất, thu hoạch và cán bông. Cam kết chất lượng này là lý do tại sao chúng tôi lập ra “Đội Chuyên trách Chất lượng” đặc biệt từ nhiều năm trước. 


Sứ mệnh của Đội Chuyên trách 

Đội Chuyên trách Chất lượng họp thường xuyên để thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm cải tiến cách đo lường chất lượng bông, duy trì chất lượng bông, phí và chiết khấu khi vay tiền và các chủ đề khác. Đội này gồm các lãnh đạo trong ngành từ mọi phân khúc—từ các nhà sản xuất và cán bông đến các thương lái và cán bộ hợp tác xã tiếp thị và nhà máy dệt. Sứ mệnh của đội chuyên trách này rất đơn giản: đảm bảo bông Mỹ không tạp chất để nâng cao hiệu quả sử dụng và hiệu suất trong các nhà máy dệt. Tuy nhiên, đơn giản không đồng nghĩa với dễ dàng. Điều đó có nghĩa là phải liên tục cải tiến quy trình lựa chọn hạt giống, sản xuất, thu hoạt và cán bông tốt nhất trong ngành. Và sứ mệnh của chúng tôi xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ rằng chất lượng cao, và sự nhất quán sẽ tạo nên sự khác biệt giữa bông Mỹ với bông từ các quốc gia khác.


Sự Khác biệt của Bông Mỹ 

Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và nguồn lực để tối đa hóa chất lượng xơ bông, và chúng tôi tự hào về những nỗ lực liên tục để cải thiện đặc tính chất lượng xơ bông về cường lực, chiều dài và độ đồng đều. Bắt đầu từ khi nhà sản xuất lựa chọn hạt giống và kéo dài xuyên suốt giai đoạn gieo trồng, cũng như trong khi thu hoạch và cán bông. Hoa Kỳ là nơi sản xuất bông giống lớn nhất thế giới với nhiều đổi mới trong hạt giống bông. Chúng tôi hợp tác với nhà khoa học từ các trường đại học, doanh nghiệp tư nhân và ngành bông Mỹ để phát triển và thử nghiệm các loại hạt giống mới.


Trong khi thu hoạch, các nhà sản xuất bông Mỹ tập trung gỡ phần bông trắng từ cây khi đủ độ chín và nhanh chóng đưa bông từ cánh đồng về nhà máy cán, rồi cuộn các thớ bông đã cán thành từng kiện được bảo vệ cẩn thận. Cách này nhằm đảm bảo duy trì chất lượng bông cho khách hàng sản xuất vải sợi. Hệ thống kiểm soát điện tử của máy cán theo dõi độ ẩm, màu sắc, không khí và luồng vật liệu để cải thiện năng suất và chất lượng xơ bông.


Chất lượng Đầu vào và Đầu ra

Ngành sản xuất bông Hoa Kỳ nỗ lực để trồng ra loại bông có chất lượng cao nhất, sạch nhất thế giới theo cách thức bền vững nhất. Đánh giá của chúng tôi về vụ bông Mỹ năm 2016 cho thấy hoạt động của đội chuyên trách đã có tác động theo năm hướng như sau:

  1. 90 phần trăm bông thu hoạch của Mỹ có màu số 41 hoặc tốt hơn và 71 phần trăm có màu số 31 hoặc tốt hơn.
  2. Khuyết tật không thể sửa chữa của bông Mỹ thấp hơn 18 phần trăm so với các loại bông khác.  Vì bông Mỹ sạch hơn, nên hiệu quả kéo sợi cao hơn ba phần trăm, giúp tiết kiệm chi phí làm sạch.
  3. Độ dài xơ trung bình của bông Upland Mỹ là 36,3 -- một kỷ lục mới tại Mỹ.
  4. Độ đồng đều về chiều dài trung bình của mùa vụ 2016 là 81,3 trong khi 76,3 phần trăm mùa vụ 2016 có chỉ số đồng đều đạt mức 80,3 trở lên.
  5. Lượng bông được coi là đạt chất lượng cao đã gia tăng đáng kể trên tất cả các vùng trồng bông của Hoa Kỳ. Đó là màu 31 với 3 lá, 35 với 3,5-4,9 mic không có xơ ngoại lai.

 

Điểm mấu chốt là ngành sản xuất bông Mỹ tự hào về những tiến bộ chúng tôi đã đạt được và chúng tôi đang tiếp tục nâng tiêu chuẩn lên cao hơn. Chúng tôi cam kết với bạn sẽ liên tục sản xuất ra loại bông dài nhất, dai nhất, đồng đều và bền vững nhất mỗi ngày!