Chuyển đến Nội dung

Bây giờ, xác định chính xác khả năng cạnh tranh của nhà máy quý vị.

Là chủ sở hữu nhà máy, quý vị biết chi phí và quy trình của mình từ trong ra ngoài. Nhưng làm thế nào để biết năng suất của quý vị so sánh thế nào với đối thủ cạnh tranh? Chỉ số COTTON USA Mill Performance Index™ sẽ giúp quý vị.

Chỉ được truy cập bởi nhà máy kéo sợi được mời, là thành viên của U.S. Cotton Trust Protocol® và là đơn vị dùng bông Mỹ, COTTON USA Mill Performance Index™ thu thập dữ liệu ẩn danh từ các nhà máy kéo sợi trên khắp thế giới và cho quý vị biết về tình hình hoạt động của nhà máy qua năm yếu tố chi phí chính. Và giúp quý vị xác định cách nâng cao hiệu suất trong tương lai.

COTTON USA Mill Performance Index™ là công cụ phải có để tối đa hóa năng suất nhà máy của quý vị. Để tìm hiểu thêm, vui lòng điền vào phiếu bên dưới hoặc liên hệ với đại diện của COTTON USA™.

Liên hệ với đại diện

Điền thông tin dưới đây và một đại diện sẽ sớm liên hệ với bạn.

Tất cả các trường được đánh dấu * là bắt buộc.