Chuyển đến Nội dung

Chương trình Cấp phép của COTTON USA

Đối tác có thể sử dụng nhãn COTTON USATM để giới thiệu sản phẩm giàu bông Mỹ trong chuỗi cung ứng và tại cửa hàng của họ. COTTON USATM hỗ trợ đối tác với nhiều dịch vụ có giá trị và lợi ích của sự hợp tác là rất cụ thể và rõ ràng. Nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể gắn nhãn lên các dòng sản phẩm. Các công ty tìm nguồn hàng có thể được cấp quyền sử dụng nhãn COTTON USATM nếu họ là thành viên của Chương trình U.S. Cotton Trust ProtocolTM. Để tham gia chương trình, sản phẩm phải chứa ít nhất 50% bông và 100% bông phải là bông Mỹ.Giấy phép của chúng tôi

Hiện có hơn 700 người được cấp phép COTTON USA ™ trên toàn thế giới. Dưới đây là một vài đối tác của chúng tôi.